Välkommen till Lokeskog

Är du i behov av trädfällning?

Lokeskog utför:

  • sektionsfällning
  • precisionsfällning
  • avverkning/gallring av lövbestånd

Lokeskog tar uppdrag såväl i villaområdet som i skogsbruket. Vi har även gjort ett stort antal jobb åt kraftbolag och olika förvaltningar för att säkra ledningar och andra installationer från riskträd.

Vi är certifierade trädklättrare.

Vi har stor erfarenhet av avancerad trädfällning.

Vi har full försäkring.

Valid XHTML 1.0 Transitional